§ 4-6.Krav til medlemskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistoler eller revolver til sportsskyting.

 

Politiet kan gi tillatelse til erverv og inneha pistoler eller revolvere til sportsskyting til personer som:

 

1.

har gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert skytterorganisasjonen,

2.

i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har

godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

3.

siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens

organiserte treninger eller konkurranser.

 

Medlemskap koster

Kr. 200,oo

til Konto : 7877.08.82566

 

Vern om dine interesser som våpeneier.

Bli medlem i dag.